Funktion

GDPR-compliance i enkle trin

Gør dit GDPR-arbejde mere simpelt – ved at kortlægge dine data, kan du identificere dine behandlingsaktiviteter i enkle trin, og herefter autogenerere din artikel 30-fortegnelse.

Screenshot of Wired Relations dashboard
Screenshot of systems in Wired Relations

Få styr på dine data

 • Kom nemt og hurtigt fra start med gratis onboarding, support og migrering fra eksisterende filer og systemer.
 • Kortlæg dine Systemer (aktiver), Leverandører (tredjeparter) og Behandlingsaktiviteter (processer), og identificér indsatsområder undervejs.
 • Find de rigtige informationer, når du har brug for det, ved at anvende søgning, filtrering og tagging.

Kortlæg dine processer

 • Følg trinene i det interaktive spørgeskema for at oprette din fortegnelse over behandlingsaktiviteter.
 • Fokusér på områder, der er relevante for din organisation, idet spørgsmålene automatisk tilpasser sig dine svar.
 • Forbind dine behandlingsaktiviteter med Systemer, Leverandører og Dokumenter, såvel som Risikovurderinger og Governance-kontroller.
Screenshot of processing in Wired Relations
Screenshot of task manager slider in Wired Relations

Organisér dine aktiviteter

 • Uddelegér opgaver på tværs af organisationen ved hjælp af din Task Manager.
 • Få alle med om bord, da systemet er intuitivt og tilgængeligt for alle – også for dem, der ikke almindeligvis arbejder med databeskyttelse.
 • Definér adgangsniveauer for de enkelte brugere, teams og den bredere organisation.

Demonstrér compliance

 • Generér din artikel-30 fortegnelse med et enkelt klik.
 • Bevar overblikket over dit løbende GDPR-arbejde og de opgaver, der knytter sig hertil.
 • Søg og find relevant information, fx hvis du skal besvare en anmodning fra en registreret person.
Ikon illustration af artikel 30

Relevant læsning:

Databeskyttelsesforordningens overordnede krav om ansvarlighed og dokumentation ligger godt i tråd med Datatilsynets opdaterede vejledning om fortegnelse.

Læs artiklen →

Datatilsynets opdaterede vejledning om fortegnelse

Er du klar til at se mere?