Kundecase med Johan Petersen fra INSPARI

28. maj 2020

Maia Norstved Skøtt

Fra ubetrådt GDPR-land til 25 % tidsbesparelse

Da EU’s databeskyttelsesforordning trådte i kraft den 25. maj 2018 fulgte der en lang række krav. Virksomheder verden over var vågnet op til en ny virkelighed. Og når virksomheder er nødt til at bevæge sig ud på ubetrådt land for at følge nye regler, er de tvunget til at prøve sig frem, og det gjorde de også i Inspari:

“Vi skulle ligesom alle andre virksomheder overholde de nye GDPR-krav, men den struktur, vi i starten fik bygget op, blev for uoverskuelig og rodet. Den var baseret på en lang række Word- og Exceldokumenter, der var båret af meget manuelt arbejde, som både tog tid og havde indbygget en stor risiko for menneskelige fejl.” – Johan Petersen

I Inspari fik de derfor den tanke, at det løbende GDPR-arbejde kunne gøres smartere, og “vi var på udkig efter en automatisering af flere processer, en bedre organisering og struktur på vores GDPR-arbejde, så vi kunne mindske det manuelle arbejde og risikoen for menneskelige fejl. Jeg blev sat til at teste Wired Relations, og for mig var det meget intuitivt at forstå, og jeg synes, at der var en gennemtænkt struktur. Jeg blev derfor hurtigt overbevist om, at det var en god idé”, siger Johan Petersen. 

Konsulentvirksomheden valgte at implementere Wired Relations, og “i begyndelsen var der en onboarding periode, hvor vi skulle strukturere os i det nye system. Denne proces var tidskrævende, men den var midlertidig. For efter vi har fået en ordentlig struktur og automatiseret flere processer gennem Wired Relations, kører det daglige GDPR-arbejde meget mere gnidningsfrit.”, siger han.

“Konkret er vi gået fra at være tre medarbejdere, der var inde over GDPR-arbejdet til, at det kun er mig, der har det forkromede overblik, og jeg vil vurdere, at vi har en tidsbesparelse på 20-25 %, og endelig har vi mindsket sandsynligheden for manuelle fejl betragteligt.” – Johan Petersen

Hvorfor Wired Relations?

Udover tidsbesparelserne og mindre sandsynlighed for fejl i GDPR-arbejdet oplever Johan Petersen en række positive effekter. Han siger blandt andet om systemet at:

  • Det giver en følelsen af overblik.
  • Det er hurtigt at komme frem til kernen.
  • Det er smidigt at implementere i en organisation.
  • Det er brugervenligt og tager brugeren i hånden.

”Jeg sidder med en følelse af, at der sker en hurtig udvikling, og at vi er med på en rejse, hvor Wired Realtions hele tiden arbejder for at gøre vores dagligdag lettere og smartere”, beskriver Johan Petersen.

”Det er sjældent, at man både kan få teknisk og juridisk kompetent rådgivning samme sted”

Johan Petersen har en god oplevelse af den løbende dialog, han har med Wired Relations, når han har haft spørgsmål:

“De har et mindset, hvor de tager mod feedback med åbne arme, og man kan mærke, at de er oprigtigt glade for, at man byder ind. Og så kan de svare på komplicerede spørgsmål. Det er sjældent, at man kan få både teknisk- og juridisk kompetent rådgivning samme sted.”, siger Johan Petersen.

Maia Norstved Skøtt

Maia er uddannet sociolog ved Københavns Universitet og arbejder hos Wired Relations som data analytiker, projektleder/Scrum master på privacy migreringsprojekter.

Hun har en særlig interesse for at analysere og optimere den måde mennesker kommunikerer med hinanden om privacy og sikkerhed, hvordan man samarbejder i grupper, facilitering af møder/brainstorm sessions og psykosocialt arbejdsmiljø i privacy og sikkerheds kontekst.

Du er måske også interesseret i