Kundecase med Dorit Højerslev Eriksen fra Red Barnet

Inden Red Barnet begyndte at anvende Wired Relations håndterede organisationen deres GDPR-arbejde i en række Word- og Excel-dokumenter. Og resultatet var en både tidskrævende og kompliceret proces:

“Vi sad med et Excel-dokument over alle vores it-systemer, og hvert system repræsenterede ikke bare én proces, så det blev et meget langt og uoverskueligt dokument. Ved siden af lavede vi konsekvensanalyser i et Word-dokument, der bestod af en masse spørgsmål, som vi selv havde defineret. Hvis vi konstaterede et gab i forhold til efterlevelse af EU forordningen, kopierede vi svarende over i et andet Word-dokument, hvor vi noterede en handleplan for de punkter, der skulle tages stilling til. Når der var implementeret passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger, udarbejdede vi den endelige fortegnelse over den compliant proces. Så vi havde rigtig mange forskellige dokumenter, og det var en tung arbejdsgang”. Dorit Højerslev Eriksen

Dorit Højerslev Eriksen
Dorit Højerslev Eriksen, Administrator og GDPR Advisor, Red Barnet

Red Barnet blev i første omgang kontaktet af en konkurrerende virksomhed til Wired Relations og kunne straks se en idé i at bruge et online-system til at strukturere det tunge GDPR-arbejde. Systemet blev ikke valgt, da man i Red Barnet synes, at systemet manglede brugervenlighed og var for dyrt og kompliceret i forhold til konkrete ønsker og udfordringer. Organisationen begyndte derfor selv at afsøge markedet og “så kiggede vi på Wired Relations system, og det var meget mere brugervenligt og overskueligt. Her skulle vi ikke dykke ned i mange lag og scrolle meget rundt.”, beskriver hun. 

“Wired Relations system har en overskuelig menu med ganske få punkter, og sammenhængen mellem de forskellige punkter er gennemtænkt. Så det er meget nemt at finde rundt i” – Dorit Højerslev EriksenHvorfor valgte Red Barnet Wired Relations?

Efter Red Barnet har taget Wired Relations system i brug oplever Dorit Højerslev Eriksen, at systemet lever op til hendes forventninger, hun siger blandt andet:

  • Det er let at lære og komme rundt i
  • Det opfylder alle krav, der er til GDPR, som man skal vide noget om, så rent juridisk er jeg meget tryg
  • Vi slipper for manuelle processer i Excel og Word og hele automatiseringen betyder, at det går stærkt
  • Vi har fået mere struktur på vores GDPR-arbejde, og vi har fået et godt overblik over vores behandlingsaktiviteter 
  • Det er et værktøj man også kan bruge til oplæring af nye medarbejdere, der skal ind i en arbejdsgang

”De svarer lynhurtigt, og det kan jeg godt lide”

Hvis Dorit Højerslev Eriksen skal fremhæve et punkt, der har overgået hendes forventninger til samarbejdet, handler det faktisk ikke om systemet, men det handler i stedet om den kundedialog Wired Relations har med deres kunder:

“Jeg synes, de utrolig imødekommende og meget lyttende. De er f. eks. gode til at lytte til udviklingsønsker. De tager tingene til sig og er tydeligvis meget interesserede i, hvordan de kan bruge kundernes input til at udvikle og forbedre deres system både til glæde for vores organisation, men også deres andre kunder. Og så svarer de lynhurtigt, og det kan jeg godt lide”, siger hun.