Velkommen til vores produktroadmap

Vores produktroadmap opdateres minimum kvartalsvis. Vi mener, at gennemsigtighed skaber et sundt økosystem og en åbenhed, som giver brugeren større værdi hurtigere. Produktroadmappet deles til INFORMATION og er genstand for forandringer, og virker derfor ikke som en bindende forpligtelse.

Wired Relations lanceret som MVP (minimum viable product)

Wired Relations er lanceret med mulighed for at kortlægge virksomhedens systemer, leverandører, persondata og relationer herimellem. Vi følger MVP-strategien (minimum viable product), hvilket betyder, at vi lancerer kernefunktioner i dets simpleste form, indsamler feedback, evaluerer, udvikler og lancerer. Det gør vi for hele tiden, at have føling og fokus på at udvikle et godt produkt til brugeren.

Dashboard

Dashboard på startsiden er nu lanceret, med mulighed for forskellige grafiske visninger.

Søg på personoplysninger i it-systemer

Søg på personoplysninger på tværs af systemer, hvis en registreret person ønsker at gøre brug af sine rettigheder.

Overblik over databehandleraftaler

Få overblik over alle leverandører, om databehandleraftaler er indhentet, om de er godkendte, samt hvilke databehandleraftaler der mangler.

Tilpas indstillinger til din virksomhed

Nu kan man redigere størstedelen af alt indhold i indstillinger med høj fleksibilitet. Det gøres under Admin > Indstillinger.

Dynamisk og guidet GDPR spørgeramme

Opret virksomhedens behandlingsaktiviterer ved hjælp af ny dynamiske GDPR standard spørgeramme. I Enterprise produktet kan man tilpasse spørgerammen til egen virksomhed.

Wired Relations er flyttet til ny cloud-løsning

Wired Relations er flyttet til Amazon Web Services (AWS) nye datacenter i Paris.

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til gennemgang af databehandleraftaler og compliance niveau.

Gem og opbevar databehandleraftaler

Tilknyt databehandleraftaler til dine leverandører, så du har dem samlet ét sted.

I dag

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter iht. artikel 30

Baseret på spørgerammen og anden data i Wired Relations får du mulighed for at oprette en fortegnelse over virksomhedens behandlingsaktiviteter iht.  artikel 30 i EU-persondataforordningen (GDPR).

GAP-analyse

Baseret på besvarelserne fra spørgerammen får du en oversigt over din virksomheds behandlingsaktiviteter, hvordan I har svaret, og hvilke områder I bør fokusere på.

Kortlæg leverandørers geografiske opbevarelse af data

Med denne funktion bliver det muligt at kortlægge leverandørers geografiske opbevaringssted for data.

Masseudsendelse af compliance status og databehandleraftaler

Informer alle dine kunder, leverandører og samarbejdspartnere om din virksomheds nye GDPR compliance status og databehandleraftaler. Du kan også vedligeholde informationen ud til alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere om den fortsatte GDPR compliance status, forandringer, opdateringer og lignende.

Udvidelse af grafiske funktion ‘Visualisering’

Udvide den grafiske funktion ‘Visualisering’ med visning af dataflow, leverandører og behandlingsaktiviteter.

Dokumenthåndtering og API-integration til Dropbox, OneDrive og Google Drive

Upload dokumenter til dokumentarkiv eller ny RestAPI-integration til Dropbox, OneDrive eller Google Drive.

Workflow og automatiske notifikationer

Automatiske notifikationer om workflow, processer og vedligeholdelse af GDPR compliance. Der bliver automatisk sendt notifikationer til ansvarlige brugere, når der skal foretages handlinger på fx systemer, leverandører eller behandlingsaktiviteter.