Et GDPR-system i konstant udvikling

Se vores roadmap her

To-Do opgavestyring

Drag & drop To-Do opgavestyring, hvor det er muligt at oprette opgaver, tildele en ansvarlig, deadline osv.

QuickCreate

QuickCreate til lynhurtig oprettelse af systemer og leverandører fra master database med hundredvis af allerede oprettelse systemer.

GAP-analyse

Baseret på besvarelserne fra spørgerammen får du en oversigt over din virksomheds behandlingsaktiviteter, hvordan I har svaret, og hvilke områder I bør fokusere på.

Ny rapport: Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (artikel 30)

Når du har angivet hvilke systemer, leverandører og behandlingsaktiviteter du har, kan du downloade en printvenlig rapport med fortegnelse over behandlingsaktiviter jf. artikel 30 i databeskyttelsesforordningen.

Kortlæg leverandørers geografiske opbevarelse af data

Nu er det muligt at angive leverandørers geografiske opbevaringssted for data. Du kan angive flere adresser for hver leverandør.

Ny sorterings- og visningsfunktionalitet

Nu kan du sortere i flere kolonner. For at optimere hurtig visning, kan du nu vælge, hvor mange rækker du vil se. Der kan vælges imellem 10, 25, 50 og alle rækker, samt let navigere imellem siderne.

Ny søgefunktion

Til dem der har mange systemer, leverandører eller behandlingsaktiviteter, eller har ønsket en hurtig søgefunktion, har vi nu gjort det muligt at søge direkte i tabellen. Det bliver også muligt, at sortere på flere kolonner samt navigere let imellem siderne.

Samarbejdshub udvidet med fælles status og overblik

Med den nye statusfunktion (rød, gul og grøn) under ‘Systemer’ og ‘Leverandører’ samt %-fremdrift under ‘Behandlingsaktiviteter’ kan man nu uddele ansvar og samarbejde på tværs af afdelinger og ansvarsområder. Alle har et fælles overblik over den samlede status.

Samarbejdshub med tildeling af ansvarlig person og afdeling så man bedre kan organisere GDPR-arbejdet

Nu kan man tildele ansvarlig person og afdeling under eksempelvis Systemer, Leverandører og Behandlingsaktiviteter. Med denne funktion kan man bedre organisere GDPR-arbejdet.

Dashboard udvidet med status på databehandleraftaler

Dashboardet er nu udvidet med endnu en vigtig parameter for en god GDPR compliance, nemlig status på databehandleraftaler.

Gem og opbevar databehandleraftaler

Tilknyt databehandleraftaler til dine leverandører, så du har dem samlet ét sted.

Tjekliste til databehandleraftaler

Under leverandører kan du nu angive om leverandøren er databehandler, om der findes en databehandleraftale og om denne er compliant. Du kan også benytte en ny tjekliste til at sikre, at databehandleraftalen lever op til compliance niveau.

Wired Relations er flyttet til ny cloud-løsning

Wired Relations er flyttet til Amazon Web Services (AWS) nye datacenter i Paris.

Dynamisk og guidet GDPR spørgeramme

Opret virksomhedens behandlingsaktiviterer ved hjælp af ny dynamiske GDPR standard spørgeramme. I Enterprise produktet kan man tilpasse spørgerammen til egen virksomhed.

Tilpas indstillinger til din virksomhed

Nu kan man redigere størstedelen af alt indhold i indstillinger med høj fleksibilitet. Det gøres under Admin > Indstillinger.

Overblik over databehandleraftaler

Få overblik over alle leverandører, om databehandleraftaler er indhentet, om de er godkendte, samt hvilke databehandleraftaler der mangler.

Søg på personoplysninger i it-systemer

Søg på personoplysninger på tværs af systemer, hvis en registreret person ønsker at gøre brug af sine rettigheder.

Dashboard på startsiden

Med Dashboardet på startsiden kan du hele tiden holde dig orienteret omkring status på vigtige faktorer for din GDPR compliance; Systemer, Leverandører og Behandlingsaktiviteter.

Wired Relations lanceret som MVP (minimum viable product)

Wired Relations er lanceret med mulighed for at kortlægge virksomhedens systemer, leverandører, persondata og relationer herimellem. Vi følger MVP-strategien (minimum viable product), hvilket betyder, at vi lancerer kernefunktioner i dets simpleste form, indsamler feedback, evaluerer, udvikler og lancerer. Det gør vi for hele tiden, at have føling og fokus på at udvikle et godt produkt til brugeren.