Funktioner

Se hvordan Wired Relations kan hjælpe dig

Fra manuel håndtering i Excel til digitaliseret løsning

Wired Relations er alernativet til manuel håndtering i Excel såvel som komplekse compliance-systemer. På struktureret vis opretter du virksomhedens systemer og persondata m.m., hvorefter du kan anvende oplysningerne på kryds og tværs i processerne samt i diverse tabeller og visuelle overblik.

Struktur, søgbarhed og dokumentation

Når data er stuktureret har du flere muligheder for anvendelse og dokumentation. Med Wired Relations kan du og dit team let søge på og dokumentere hvor persondata på medarbejdere, kunder, leverandører mv. opbevares og behandles.

Hvem er systemansvarlig, hvor er kontrakten?

Saml alle virksomhedens systemrelevant viden ét sted, fx hvem der er systemansvarlig, hvornår fornys kontrakten og hvor opbevares kontrakten.

Forbindelser, dataflow, integrationer

Virksomhedens systemer er forbundet enten via integrationer eller manuel overførsel af data. Med Wired Relations skabes der overblik over forbindelser imellem alle systemer.

Berig systemerne med mere information

Med Wired Relations har I mulighed for at knytte mere relevant viden på hvert system, som fx leverandør, kontaktoplysningerne osv. Således kan I opbevare alle relevante informationer om virksomhedens systemer ét og samme sted.

Hvor behandles persondata?

Ved oprettelse af et nyt system i Wired Relations kortlægger man samtidig hvilke persondata, der opbevares i hvert system. Således er det nemt, at søge frem og dokumentere hvor persondata opbevares og behandles.

Kortlægning af behandlingsaktiviteter

Kortlægningen af behandlingsaktiviteter i Wired Relations er en digitalisering af de typiske Excel-ark, som rådgivere anvender. Der medfølger flere eksempler af behandlingsaktiviteter, og en standard spørgeramme. Du kan også lave dine egne behandlingsaktiviteter og spørgeramme(r) med et stort udvalg af tekstbokse, multiple choice, search & select, dropdown m.m.

Meget mere på vej

Wired Relations er releaset i første version. Vi udvikler med fuld fart og har meget mere på vej. Se hvad der er på vej i vores roadmap.