Kundecase med Sascha Skydsgaard fra Timelog

2. juni 2020

Maia Norstved Skøtt

Industry

Software as a Service

No. of employees

More than 40 employees

Challenge

Missing overview & central GDPR platform

Location

15+ countries

”Vi har ikke bare strømlinet vores GDPR-processer, men hele vores leverandørstyring”

Caseartiklen er baseret på et interview med Sascha Skydsgaard, der er COO i softwarevirksomheden TimeLog. Hun deler sammen med virksomhedens udviklingschef ansvaret for TimeLogs GDPR-processer og politikker.

Fra uoverskueligt arbejde i Excel til central vidensbase for både GDPR-arbejde og leverandørstyring

TimeLog hjælper konsulenter og rådgivningsvirksomheder med at optimere den måde, de bruger deres tid på. De mange brugere kan f.eks. registrere sygdom og dele personfølsomme oplysninger gennem TimeLogs software. Disse forhold medfører, at TimeLog har en del GDPR-relaterede opgaver, og at det er afgørende for virksomheden at have en strømlinet GDPR-proces. For at strømline arbejdet var virksomheden åbne åben for at afprøve digitale løsninger:

“Ligesom så mange andre virksomheder startede vi ud med at lave en liste over alle vores systemer og leverandører i et excelomfattende Excel-ark, men . Men vi er selv en softwarevirksomhed, så en så manuel proces var vi ikke store tilhængere afvi var bestemt ikke tilhængere af at være afhængige af en manuel proces. Vi ville derfor gerne teste afprøve nogle digitale løsninger”, siger Sascha Skydsgaard.

Sacha Skydsgaard testede selv Wired Relations system, og hun . Hun var hurtigt overbevist om, at det den løsning kunne effektivisere GDPR-arbejdet i TimeLog:

“Da jeg testede Wired Relations system, kunne jeg med det samme se, at deres system løsning ville strømline vores GDPR-arbejde, så det var egentlig ikke en svær beslutning at takke ja. Jeg kom jo fra Excel, så jeg synes, at deres system var langt mere overskueligt, og samtidig kunne det give mig sikkerhed om, at jeg kunne fremlægge relevant og korrekt data, hvis Datatilsynet valgte at kigge forbi”, siger Sascha Skydsgaard.

Udover at opnå en mere strømlinet tilgang til GDPR-arbejdet fik TimeLog også en uforudset fordel. “Vi fik centraliseret vores leverandørstyring ét sted. Det gav os et overblik over vores software og leverandører, der gjorde os i stand til at strømline ikke bare GDPR-processerne, men hele vores leverandørstyring”, siger Sascha Skydsgaard.

“Måske brugte en afdeling et system, mens en anden afdeling brugte et andet system, der kunne præcis det samme, så overblikket i Wired Relations har gjort det muligt for os at skære noget af fedtet fra”
– Sascha Skydsgaard

Wired_Relations

Hvorfor Wired Relations?

Udover den bedre leverandørstyring fremhæver Sascha Skydsgaard en række positive effekter ved systemet. Hun siger blandt andet om det at:

  • Det har skabt mere gennemsigtighed
  • Vores professionalisme vedr. GDPR er blevet øget
  • Vi har fået en checkliste der sikrer, at vi selv overholder GDPR
  • Det er lettere at uddelegere ansvar for bestemte led i GDPR-processen uden at miste overblik
  • Internt er vi blevet mindre laissez faire i vores GDPR-tilgang

”Wired Relations prøver at dygtiggøre os”

Sascha Skydsgaard er ikke alene glad for softwaresystemet, der er med til at strømline den organisation, hun er ansat i. Hun er også glad for den løbende dialog, hun har med menneskene bag Wired Relations:

“Der har været en god personlig kontakt, hvor jeg har oplevet en åbenhed over for vores specifikke ønsker til tilpasninger i systemet. Jeg fornemmer en stor lyst til at hjælpe deres kunder videre, og så har Wired Relations en tilgang, hvor de forsøger at dygtiggøre os i forhold til emnet GDPR”, siger Sacsha Skydsgaard

Maia Norstved Skøtt

Maia er uddannet sociolog ved Københavns Universitet og arbejder hos Wired Relations som data analytiker, projektleder/Scrum master på privacy migreringsprojekter.

Hun har en særlig interesse for at analysere og optimere den måde mennesker kommunikerer med hinanden om privacy og sikkerhed, hvordan man samarbejder i grupper, facilitering af møder/brainstorm sessions og psykosocialt arbejdsmiljø i privacy og sikkerheds kontekst.

Du er måske også interesseret i