Funktion

Sikkerhedshændelser

Få et bedre overblik over jeres sikkerhedshændelser – følg de interaktive steps til dokumentationen, indhent bidrag fra andre afdelinger, og skab sammenhæng med det øvrige arbejde med databeskyttelse.

Screenshot af Sikkerhedshændelser i Wired Relations
Screenshot af Sikkerhedshændelser i Wired Relations

Dokumentation

 • Få et struktureret overblik over jeres sikkerhedshændelser.
 • Følg de interaktive steps og dokumentér, hvordan I har håndteret den konkrete sikkerhedshændelse.
 • Indhent bidrag på tværs af organisationen, fx fra IT-afdelingen, og hold overblikket over processen.

Håndtering

 • Vurdér omfanget og konsekvensen, herunder om sikkerhedshændelsen skal anmeldes.
 • Reagér hurtigt og effektivt på hændelsen, og informér de rette instanser.
 • Bestem, om der skal iværksættes foranstaltninger i forhold til den registrerede.
Screenshot af Sikkerhedshændelser i Wired Relations
Screenshot af Sikkerhedshændelser i Wired Relations

Rapportering

 • Anvend filtrene på tværs af systemet for at skabe et fokuseret overblik.
 • Hav altid de rette oplysninger klar, fx hvis Datatilsynet beder om at se jeres interne dokumentation.
 • Exportér til Excel og PDF, og få et transparent og effektivt værktøj til fx ledelsesrapportering.

Evaluering

 • Skab sammenhæng med dit eksisterende arbejde med databeskyttelse og undgå dobbeltarbejde.
 • Vurdér, om der som følge af hændelsen skal iværksættes ekstra tiltag, fx yderligere awareness.
 • Identificér om den konkrete hændelse har indflydelse på andre processer i organisationen.
Screenshot af Sikkerhedshændelser i Wired Relations

Vi kan ikke vente med at vise dig, hvad Wired Relations kan.

“Great customer service! Probably the best I've experienced with any software purchase last 15 years.”

- Review from Capterra

4.7/5

Book en demo