Funktion

Risikovurdering
– få styr på dine risici i simple trin

Anvend vores værktøj til Risikovurdering, og hold styr på dine risici på en let og overskuelig måde: Beregn automatisk risikoniveau og målret din risikostyring – og beskyt organisationen og den registrerede.

illustration af Risikovurdering
Illustration af Risikovurdering Speedometer

Hold det simpelt

 • Vurdér konsekvenserne for organisationen og den registrerede, og få en transparent og præcis estimering af din risiko.
 • Vurdér sandsynligheden for at risikoen materialiserer sig, og udregn automatisk din risikoscore.
 • Evaluér den beregnede risiko, og lav en risikohåndteringsplan.

Skab større gennemsigtighed

 • Se dine beregnede risikoscorer i et risikomatrix og få et godt overblik over din risikofordeling.
 • Filtrér dine risici for at fokusere på bestemte risikogrupper og stadier af håndtering.
 • Identificér områder med høj risiko, og lav en samlet plan.
Illustration af Risikovurdering matrix
Illustration af risikohåndtering

Målret din risikohåndtering

 • Tilknyt eventuelle aktiver – fx systemer, leverandører og behandlingsaktiviteter – og få nem adgang til relevante informationer.
 • Begrund dine vurderinger i de tilknyttede felter, og evaluér din håndtering på et dokumenteret grundlag.
 • Lav en risikohåndteringsplan, udregn restrisikoen, og få en målrettet og begrundet tilgang til din risikostyring.

Hold dig på forkant

 • Anvend din Task Manager til at organisere dine risikostyrings-aktiviteter.
 • Uddelegér ansvar, sæt deadlines, og distribuér opgaver på tværs af organisationen.
 • Hold styr på dine fremskridt, og byg et effektivt program for risikostyring.
Illustration of the Risk Assessment Task Manager

Prøv Wired Relations?