Funktion

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter

Gør dit privacy-arbejde mere simpelt – få det strategiske overblik over din privacy compliance, uddelegér opgaver og demonstrér compliance med et enkelt klik.

Screenshot af Behandlingsaktiviteter i Wired Relations
Screenshot af Behandlingsaktiviteter i Wired Relations

Simpelt

 • Følg de trinvise anvisninger, der tilpasser sig dine svar og følger Datatilsynets seneste vejledning.
 • Få et struktureret overblik over de behandlinger af personoplysninger, du foretager.
 • Autogenerér din fortegnelse, så du til enhver tid kan opfylde dokumentationskravet.

Fleksibelt

 • Anvend vores simple kortlægningsværktøj, eller importér din eksisterende fortegnelse.
 • Justér din fortegnelse til organisationens behov, herunder globale regulativer som GDPR, CCPA, etc.
 • Få det strategiske overblik og lav et skræddersyet privacy management program.
Upload dine excel-filer til Wired Relations
Illustration af kravet til fortegnelser før og efter Datatilsynets opdaterede vejledning

Korrekt

 • Hold dig på forkant med globale privacy-regulativer, da vi altid følger de gældende vejledninger.
 • Kortlæg dataflowet på rette niveau fra indsamling af personoplysninger til videregivelse til tredjepart.
 • Dvs. specificér type af personoplysninger per kategori af registreret jf. Datatilsynets vejledning.

Transparent

 • Samarbejd om kortlægning på tværs af afdelinger på den mest brugervenlige måde.
 • sikkerhed for redistribuering af ansvarsområder og opgaver, hvis medarbejdere stopper.
 • Kortlæg og forbind organisationens data, så du kan lokalisere og opdatere dem ét enkelt sted.
Screenshot af Tasks i Wired Relations

Vi kan ikke vente med at vise dig, hvad Wired Relations kan.

“Great customer service! Probably the best I've experienced with any software purchase last 15 years.”

- Review from Capterra

4.7/5

Book en demo